Dyrekcja szpitala
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Krzysztof Syty   |  Data wpisu: 2022-08-12  |  Data wytw.: 2022-08-12
Drukuj
Stanowisko: Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Osoba: Piotr Fonfara
   158433165
Fax:  158420672
Email: finansowy@szpital-stw.com
Podmiot publikujący: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Zatwierdził do publ.: Natalia Kozak Wytworzył: Krzysztof Syty
Rejestr zmian: link do rejestru
Wprowadził: Krzysztof Syty   |  Data wpisu: 2015-01-19  |  Data wytw.: 2015-01-19
Drukuj
Stanowisko: Dyrektor
Osoba: Monika Pachacz-Świderska
Telefon: 158433205
Fax: 158420672
Email:

sekretariat@szpital-stw.com

Podmiot publikujący: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Zatwierdził do publ.: Natalia Kozak Wytworzył: Krzysztof Syty
Rejestr zmian: link do rejestru
Wprowadził: Krzysztof Syty   |  Data wpisu: 2015-05-04  |  Data wytw.: 2015-05-04
Drukuj
Stanowisko:  Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
Osoba:

Beata Barcicka-Kłosowska

Telefon:

158433271

Fax: 158420672
Email:

lecznictwa@szpital-stw.com

Podmiot publikujący: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Zatwierdził do publ.: Natalia Kozak Wytworzył: Krzysztof Syty
Rejestr zmian: link do rejestru
Wprowadził: Krzysztof Syty   |  Data wpisu: 2012-04-25  |  Data wytw.: 2005-09-13
Drukuj
Stanowisko:  Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych
Osoba:

Jolanta Mazur

Telefon:

158433210

Fax:

158420672

Email:

techniczny@szpital-stw.com

Podmiot publikujący: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Zatwierdził do publ.: Marlena Sieczkoś Wytworzył: Krzysztof Syty
Rejestr zmian: link do rejestru

Ilość załadowań tej pozycji menu: 10381
Ilość dokumentów w dziale: 4