Historia szpitala
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Krzysztof Syty   |  Data wpisu: 2012-04-25  |  Data wytw.: 2005-09-14
Drukuj

Obecny Szpital Powiatowy w Stalowej Woli został powołany do istnienia jako Szpital Miejski w 1953 roku. Historię jego funkcjonowania można wyrazić kilkunastoma ważnymi datami: 

 • 1948 r. - zapada decyzja rządowa o budowie szpitala w Stalowej Woli
 • lipiec 1953r. - otwarcie i oddanie do użytku społeczeństwu miasta i okolic budynku Szpitala Miejskiego. Placówka posiada wówczas 280 łóżek z następującymi oddziałami: chirurgia, wewnętrzny, ginekologia i położnictwo, dziecięcy oraz zakaźny (w oddzielnym budynku ).
 • W latach 1954-61 powstają nowe oddziały: laryngologiczny, neurologiczny (oddziały te nie przekraczały 20 łóżek).
 • 1962 r. - powstaje Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej.
 • 1965 r. - łóżka dermatologiczne na oddziale przeciwgruźliczym. W 1966 r, po likwidacji tego oddziału i przeniesieniu do Nowej Dęby powstaje 22 łóżkowy Oddział Dermatologiczny, który po przebudowie i rozbudowie w 1982 r. liczy 51 łóżek.
 • Lata 70-te to wzrost zatrudnienia w zakładach przemysłowych miasta i okolic, bardzo duży brak łóżek; powstaje koncepcja budowy nowego pawilonu szpitalnego.
 • 1978 r. - początek budowy nowego pawilonu szpitalnego.
 • 1989 r. - uroczyste przekazanie nowego pawilonu do dyspozycji służby zdrowia.
 • 1993 r. - powstanie Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej
 • 1998 r. - reorganizacja służby zdrowia; powstaje Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.
 • 2002 r. - utworzenie Stacji Dializ i Oddziału Nefrologii
 • 2003 r. - utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratownictwa Medycznego.
 • 2004 r. - utworzenie Oddziału Psychiatrycznego.
 • 2004 r. - utworzenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych tzw. Detox
 • 2005 r. - rozpoczęcie budowy Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego
 • 2006 r. - utworzenie Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii z Pracownią Hemodynamiki i Pracownią Wszczepu Rozruszników
 • 2010 r. - utworzenie Oddziału Udarowego
 • 2010 r. - utworzenie Pododdziału Urologicznego w Oddziale Chirurgii
 • 2012 r. - utworzenie Oddziału Psychiatrii Dziennej
 • 2012 r. - przebudowa Oddziału Położniczego i Neonatologicznego
 • 2013 r. - utworzenie Pododdziału Chirurgii Naczyniowej w Oddziale Chirurgii Ogólnej
 • 2013 r. - powstaje Pracownia Radiologii Zabiegowej z salą hybrydową

 Zakupy specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej, podnoszenie kwalifikacji personelu, lepsze zarządzanie - to wszystko pozwoliło służbie zdrowia w Stalowej Woli osiągnąć wysoki poziom.
 

Podmiot publikujący: Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
Zatwierdził do publ.: Marlena Sieczkoś Wytworzył: Krzysztof Syty
Rejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 4009
Ilość dokumentów w dziale: 1